Image
Image
TYRI Arkitekter

Vi tegner for fremtiden, inspirert av fortiden

Tyri Arkitekter er et redskap for utvikling av god og bærekraftig arkitektur. Vi har lang erfaring med å skape visjonær, stedspesifikk og sanselig arkitektur med fokus på miljø, enkeltindividet og samfunnet.
Image
Image
Image
Image
Image