Våre tjenester

Tyri skaper arkitektur! Vi har kapasitet og kompetanse til å påta oss en rekke oppdrag innenfor arkitektfaget. Det som er viktig for oss er å skape en verdi, - for deg, miljøet og samfunnet rundt oss.
Placeholder Image

Bolig

Vårt viktigste behov.
En god bolig dekker våre mest fundamentale behov. En god bolig gir beskyttelse, trygghet og ro. Vi hjelper deg med å skape en stedstilpasset arkitektur der du finner inspirasjon, hvile og livsglede for deg og dine, uansett hvor du er i livet.
Placeholder Image

Kontorbygg

En generator for vekst og inspirasjon.
Kontorbygget skal fungere for både individet, organisasjonen og byen. Bygget bør være godt forankret med kollektive løsninger for kommunikasjon, transport og energi. Som arkitekter er vi opptatt av synergier, fleksibilitet og miljøriktige løsninger sammen med en arkitektur som inspirerer og gleder, - hver dag.
Placeholder Image

Transformasjon

Gjenbruk som gir økt verdi.
Det er lite som gir mer til samfunnet, byen og mennesket enn gamle, autentiske bygg og anlegg som endres inn i en moderne kontekst. Det er historieformidlende, det er vitaliserende og det er bærekraft på sitt beste. Vi er opptatt av å forene tid, rom og teknologi på en sømløs måte.
Placeholder Image

By, sted og tomteutvikling

Om å skape verdier for enkeltmennesker og samfunn.
Balanse mellom blågrønne herlighetshetsfaktorer, verdiskapning og et miljø preget av en menneskelig skala, varme og tilstedeværelse er viktig for oss når vi jobber med stedsutvikling. Vi har lang erfaring med å utarbeide underlag for plan, - og reguleringsarbeid.
Placeholder Image

Visualisering

3D og synliggjøring av ditt prosjekt.
Moderne datateknologi tillater å skape illustrasjoner av prosjekter på en fotorealistisk måte. Vi jobber aktivt med visualisering for å synliggjøre prosjektets materialitet, komposisjon, lys og stemning. Dette gjør det mulig å drøfte prosjektet på en adekvat måte.
Placeholder Image

Bruk av ny teknologi

Bruk av nyskapende teknologi.
Vi skaper ny arkitektur gjennom bruk av fysisk modeller og nyskapende teknologi som AI. Vi har erfaring med AI som verktøy for utvikling av både stedsanalyser og det enkelte bygg. Vi bruker blant annet Spacemaker som utgangspunkt for å utforske ulike strategier for stedsanalyser.
Placeholder Image

Møbeldesign

Noe unikt.
Vi tegner detaljer og møbler for deg dersom du ønsker noe helt unik for deg og ditt prosjekt. Vi har erfaring med samarbeid med møbelsnekkere og tegner arbeidstegninger helt ned i minste detalj.
Placeholder Image

BIM

Full kontroll på tvers av fag.
Sømløs integrering mellom ulike fag i en felles digital plattform reduserer risikoen for feil, gir økt oversikt og kontroll over prosjektet i en detaljfase. Vi har lang erfaring i å bygge digitale modeller der vi tegner, kontrollerer og bidrar til å holde fremdriften oppe i prosjektet.
Placeholder Image

Ansvarlig søker

Ansvarlig søker – bindeleddet til offentlige myndigheter.
Kommune, fylke og stat er forvaltere av felleskapets verdier, interesser og hensyn. Å bygge innebærer alltid kontakt med offentlige myndigheter. Vi har lang erfaring som ansvarlig søker. Vi vektlegger alltid tett og god dialog med offentlige myndigheter for å sikre en så ryddig og effektiv prosess som mulig. Vi har sentral godkjenning PRO Arkitektur og Ansvarlig søker i tiltaksklasse 3.