Image

Konsept – Modulært byggesystem


Type: Konsept/modulært byggesystem
Sted: Hoddevik, Stadlandet
Prosjektår: 2018

Modulært og demonterbart byggesystem vist som transformasjon av eksisterende naust i Hoddevik på Stadlandet.

Byggesystemet kan plasseres på punktfundamen- ter og utvides i høyde, bredde og lengde. I vist eksempel er byggesystemet delvis plassert på et eksisterende betongfundament fra et eldre naust for å vise systemets fleksibilitet og muligheter.

Konstruksjonen er basert på tradisjonelt grindverksbygg og består av sperrer, bjel- ker og søyler i limtre og stålbeslag med bolter som knytter komponentene i tre sammen i knutepunktene.