Image

Hytte i Sandefjord


Navn: Fritidsbolig
Sted: Sandefjord
Prosjektår: Pågående

Prosjektet er utformet som et norsk klyngetun. Et klyngetun er betegnelsen på et tradisjonelt gårdstun der husene er plassert tett sammen og gjerne uregelmessig i forhold til hverandre. Vi har valgt å ta utgangspunkt i klyngetunet fordi det oppstår interessante romlige kvaliteter i og rundt tunet samtidig som det beskytter mot vær og vind.

I og rundt et klyngetun oppstår det uterom og siktlinjer i mellomrommene mellom byggene. Vi leter alltid etter kvaliteter som kan forsterkes og brukes aktivt i prosjektet. En åpenbar kvalitet i dette prosjektet er nærheten til sjøen, men også kulturlandskapet i Vestfold. Vi har hatt fokus på å trekke sjøen visuelt inn i hytta samtidig som man beskytter mot vind og innsyn. I sommerhytta leves livet ute og inne. Hytta er derfor utformet på en måte som gjør at man kan trekke seg tilbake, men likevel ha utsyn, oppleve nærhet til sjøen og ha god tilgang på alle uterom rundt hytta. Det har også vært et poeng å redusere graden av privatisering mot sjøen av hensyn til allmennheten. Tanken om klyngetunet bidrar til å skalere ned et større volum til flere mindre enheter samtidig som man reduserer silhuett- virkningen mot sjøen. Hytta tenkes utført i rolige og naturlige materialer som gir hytta en naturlig forankring til terreng og omgivelser.